Thông tin thư mục


GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ MAY = Sách dùng cho Hệ Trung học Chuyên nghiệp / Nguyễn Tiến Dũng

1 REVIEW(S)
  • TRẦN THÚY BÌNH
  • : GD, 2005
 Thông tin chi tiết
Mô tả  171tr 
Chỉ số phân loại  646.3 
Số định danh  646.3 GT-CN MAY 
 Nơi yêu cầu

2/3

Bản tài liệu sẵn sàng

Thư viện: CDN--- Kho: Kho Mượn

M2000005-M2000007